Päivitetty: 30.12.2020

Yritykset käsittelevät runsaasti arkaluonteista tietoa, joten VPN-palvelun tulisikin kuulua jokaisen yrityksen vakiovarusteisiin. VPN-palvelun hinta on pientä verrattuna siihen, kuinka kalliiksi mahdollinen tietomurto yritykselle tulisi.

Erilaiset salassapitosopimukset ja GDPR eli Euroopan yleinen tietosuoja-asetus ovat kaksi äärimmäisen painavaa syytä sille, miksi yrityksen kannattaa hankkia VPN mikäli yksikään sen toiminnan osa-alueista on verkossa. Kyseessä voi olla niinkin harmiton asia kuin sähköposti. Useita uutisiinkin päässeitä kohuja on noussut puhtaasti siitä syystä, että luottamuksellisia sähköposteja on lähetetty turvattomista sähköpostiosoitteista salatun yhteyden sijaan.

Turvaa yrityksesi

Monet yritykset ovat siirtäneet toimintaansa verkkoon. Yritystä, joka ei tarvitsisi minkäänlaista VPN-palvelua onkin nykypäivänä lähes mahdotonta löytää. Yrityksille VPN-palveluja tarjoavat yritykset hinnoittelevat kuitenkin palvelunsa niiden laajuuden mukaan, joten pienen yrityksen ei tarvitse maksaa palvelusta niin paljon kuin paljon informaatiota verkossa liikuttavien jättiyritysten.

Verkkoon siirtymisen myötä monet yritykset ovat päätyneet nuuskijoiden ja hakkereiden tutkaan. VPN mahdollistaa yrityksen turvallisen toiminnan verkossa ja sitä voidaankin pitää edullisena vakuutuksena, koska tietomurrot tulevat yrityksille kalliiksi. Tutkimuksen mukaan noin 90% kaikista näistä hyökkäyksistä voitaisiin estää panostamalla yrityksen tietoturvaan ja VPN on yksi olennainen osa tätä suojamuuria.

Mahdollista huoleton etätyö

Yrityksillä on usein oma, sisäinen verkko, johon työntekijä yhdistää itsensä työaikanaan. VPN-etäyhteyden ansiosta työntekijä voi olla vaikka toisella puolella maailmaa ja silti työskennellä yhtä turvallisesti, kuin jos hän työskentelisi yrityksen toimipisteessä. Työnteko pysyy siis sujuvana sijainnista riippumatta, kun työntekijöillä on aina tarvittaessa pääsy yrityksen sisäisen verkon tietoihin VPN-etäyhteyden kautta.

Koska VPN-etäyhteyden saa asennettua mihin tahansa laitteeseen yksinkertaisella sovelluksella, on se myös yritykselle huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin fyysisen serverin asentaminen yrityksen tiloihin. Toki VPN-palvelu voidaan asentaa myös yritysten toimitiloihin siten, että sisäiseen verkkoon pääsee käsiksi vain yrityksen toimipisteessä, mikäli kyseessä on yritys, joka ei syystä tai toisesta etätyöpalveluja tarvitse.

Kustannustehokas tietoturva

Monissa asiakassopimuksissa on nykyisin vaatimuksena, että kaikki tiedonsiirto on toteutettava salatulla yhteydellä. Tämä on erityisen tavallista silloin, kun yritys toimittaa palveluja toisille yrityksille, jotka haluavat pitää yrityssalaisuutensa turvassa mahdollisilta nuuskijoilta.

VPN on yritykselle kustannustehokas ratkaisu, sillä ostamalla palvelun asiantuntevalta yritykseltä, ei yrityksen tarvitse palkata itse ketään huolehtimaan dataliikenteen suojauksesta. Koska kustannukset määräytyvät pääosin yrityksen koon ja salattavan liikenteen määrän mukaan, ei hinnan tulisi olla ongelma pienellekään yritykselle.